Teknoloji ve Duygular

İnsandaki duygulann göz ardı edilmesi, ruhsal hastalıkların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu çağın en büyük özelliği olan vakit sıkıntısı ve insanların kendilerini zaman fakiri gibi hissetmeleri, onlan duygusal bakımdan mekaniküğe itiyor. Bazı kimseler duygularını moda, sergi, sanat faaliyetleri gibi değişik yöntemlerle ifade etmeye çalışsalar da bunu herkes yapamıyor. Elektriğin bulunmasıyla beraber gecelerin kullanılır olması ve gelişmiş teknoloji dahi hiçbirimizi zaman yoksunu olmaktan kurtaramıyor. Eskiden işlediği kilimin desenlerine, bir oyanın motiflerine, ördüğü bir kazağın ilmeklerine duygularını aktaran kadın, şu anda bunlardan uzak bir şekilde kendisine terapi yollanıyor.

teknoloji
teknoloji

 

Duyguların Uyarılması

İnsan beyninde “yeniliği arama” geni vardır. Bu gen, fizikî görünüm noktasında da geçerlidir. Yenilik ihtiyacı kadındaki “estetik kaygı ve beğenilme” hissiyle birleştiğinde, ortaya “moda” denilen kavram çıkmıştır. Kadının duygusallığını okuyup analiz eden modacılar, duygulan modanın bir unsuru olarak kabul etmişlerdir. Tabiî burada, kent kültürünün etkisinden de bahsetmek gerekecektir. Köy kültüründe yetişmiş kimse için estetik kaygılar çok fazla önemli değilken, şehirli kadın, içinde yaşadığı sosyal çevrenin de etkisiyle işlevsellikten öte bir güzellik endişesi taşır. Bu düşünce, satın aldığı bir mendilde dahi kendini gösterir.

teknoloji ve duygular
teknoloji ve duygular

Ancak köylü kadın da, tıpkı şehirde yaşayan kadın gibi, her şeye zevkini yansıtmak ister. Yani yaratılış gereği erkek güzellik, kadın işlevsellik duygusundan uzaktır. Kadınlar bir şey alırken, “Ne kadar işe yarar, amaca ne derece hizmet eder?” düşüncesinden ziyade, hangi oranda güzel olduğuna bakarlar. Böyle düşündükleri için de alıp kullanılmadıkları pek çok eşyaları vardır. Erkekler ise, beyinlerindeki modülün uyarımı gereği, “Güzellik de neymiş! Mühim olan, bir şeyin ucuz ve kaliteli olması, işe yaramasıdır.” Diye düşünürler. Erkek aldığı bir nesnenin rengine, kadın da fiyatına bakmayı bilmez. Oysa duygusal farkındalığın oluşabilmesi için her ikisinin de bu öğelere dikkat etmesi gerekir. Çünkü hayatta sahip olduğumuz şeylerin fonksiyonel, kaliteli ve estetik olması esastır. Akıllı erkek yaptığı işe güzellik katmayı, akıllı kadın da mantık katmayı becerebilirse durum dengelenmiş olacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir