Ön Yargı Neden Oluşur?

Aslında büyük bir sorun olan önyargı kavramı, birçok kişinin farkında olmadan yaptığı hatalardan bir tanesidir. Ön yargı durumu, eksik ya da yanlış bilgiden oluşur. Kişi, çevresinden edindiği, sözel ya da yazılı yanlış veya eksik bilgiler ile ön yargı psikolojisine girer.

Ön Yargının Etkileri

Ön yargının, birçok zararlı etkileri vardır. Eski zamanlarda önyargı duygusu yüzünden birçok kişinin öldüğü, tarih kaynaklarında yazılıdır.

ön yargı
ön yargı

Günümüzde de etkileri ciddi sonuçlara varabilen durumları vardır. Genelde en iyimser olarak, ön yargıya uğrayan kişilerin ya da toplulukların, soyutlanmasına ya da dışlanmasına neden olur.

Birçok toplumun savaşmasına neden olan bu olgunun tedavisi zordur ve zaman alan bir süreçtir.

Ön Yargının Giderilmesi

Bireysel anlamda ön yargının giderilmesi, toplumsal olarak önyargının giderilmesinden daha kolaydır. Genelde toplumsal önyargılar, telafisi olmayan çatışmalara ve hatta savaşlara neden olur.

ön yargılı olmak
ön yargılı olmak

Bireysel anlamda önyargının giderilmesi, aynı toplumsal önyargının giderilmesinde olduğu gibi, eğitimle ve düşünce yapısının değiştirilmesi ile gerçekleşir.

Düşünce yapısının, eleştirel ve sorgulayıcı bir yapıda olması gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir