Çevre Mühendisliği Nedir? Çevre Mühendisi Ne Yapar?

Doğanın her geçen gün tükenen kaynaklarını korumak, verimli bir şekilde kullanımını sağlamak ve doğayı insanların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla araştırma ve geliştirme yapan mühendislik dalı çevre mühendisliği olarak isimlendirilmektedir.

Mühendis dendiğinde akla ilk elen dallardan bir tanesi olarak çevre mühendisliğini göstermek çok mümkün değil. Bunun sebebi de bu mesleğin ana mühendislik dallarından bir tanesi olmaması. Ancak küresel ısınma ve insan nüfusunun artması ile birlikte dünyamız yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için bu mühendislik dalı her geçen gün değerini arttırıyor.

çevre mühendisi

Herkes üniversitelerin mühendislik fakültelerinde aldığı 4 yıllık lisans eğitiminin sonunda bu mesleğe sahip olabileceğini biliyor. Ancak çoğu kişi tam olarak çevre mühendislerinin ne iş yaptığını bilmemekte.

Çevre Mühendisi Ne Yapar?

Çevre mühendisi olarak üniversiteden mezun olan ve iş hayatına atılan mühendislerin birçok farklı sorumluluğu yer alacaktır. Çevre mühendisliği okuyan herkesin bu sorumlulukları hiç tereddüt etmeden gerçekleştirmesi şarttır. Çevre mühendisinin sorumlulukları;

 • Çevresel araştırma raporlarını hazırladıktan sonra strateji ve eylem planlarını belirlemek,
 • Çevresel bir problemin çözümü adına mühendis, mimar, çevre bilimci, sosyolog ya da ekonomist gibi diğer personeller ile iş birliği içerisinde olmak,
 • Bilimsel verilerin analizi ve raporlanması,
 • Çevre politikaları ve standartları hakkında devleti bilgilendirmek,
 • Yerleşim merkezleri için içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun bir biçimde tasarlanmasını sağlayıp gerekli önlemleri almak,
 • Endüstriyel kirlenmenin önlenmesi, en aza indirilmesi ve mümkünse tamamen ortadan kaldırılması için gerekli olan kontrol sistemlerinin tasarımını ve planlamasını gerçekleştirmek,
 • Farklı çevresel kesimlerden numune almak ve sonrasında bu numuneler üzerindeki deneyler ile analizleri gerçekleştirmek,
 • Çevre ile ilgili tüm yayınları ve mevzuatları takip ederek güncellemelerin uygulanmasını sağlamak, şeklinde sıralanabilir.

Çevre Mühendisi Olmak İçin Gerekli Nitelikler Neler?

Sayısal zekâsı yeterli seviyede olan kişiler çevre mühendisliği okuyarak mezun olabileceklerini düşünürler. Bu düşüncenin ülkemiz için doğru olduğu söylenebilir. Ancak mesleğinde başarılı olmak isteyen kişilerin;

 • Çözüm üretebilme becerisine sahip olmak,
 • Araştırmaya ve bilgi edinmeye hevesli olmak,
 • İşbirliği içerisinde çalışabilmek,
 • Dikkatli ve detaylı bir şekilde analiz yapabilmek,
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişime sahip olmak gibi niteliklerinin olması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir