Sıfır Rakam mıdır

Öncelikle rakam nedir bunu öğrenelim. Rakam: Sayıları göstermeye yarayan sembollerdir. peki sıfır rakam mıdır?  Evet sıfır (0) bir rakamdır. aslında hem rakam hem de sayıdır. Bu konuda çok tartışma vardır. Bazı akademisyenler ise sıfırın doğal sayı olduğu görüşünü bile söylemezler. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 olarak kabul görmüştür.

Sıfır Rakam mıdır

Bu bakımdan sıfır hem rakam hem sayı olarak kabul ediliyor yalnız sıfır sayma sayısı olarak kabul edilmemektedir. sayma sayısı dediğimiz zaman 1 ile başlıyor. (1,2,3,…) Doğal sayılara yine sıfır dahil edilmiştir. (0,1,2,..) Çift sayı mı tek sayı mı diye bakıldığında sıfır yine çift sayı olarak bakılmaktadır. Çift sayılar  (0,2,4,…), tek sayılar (1,3,5,…).Tartışmaların odağında olan diğer bir konu ise her rakam bir sayıdır fakat her sayı bir rakam değildir. Örnek vermemiz gerekirse 10 sayısı bir sayıdır ama rakam değildir. Sıfırın matematikte yeri çok önemlidir. Negatif mi pozitif mi sorusuna ne negatif ne de pozitif cevabını verebiliriz.

Tarihçe

MÖ 1770 tarihinde antik Mısırlılar döneminde MÖ 2000 yıllarında Babil tarafından MÖ 450 yılında orta Amerika da mayalılar tarafından kullanıldığı görülmüştür. MS 800 yıllarında Hintler sıfır (0) sayısına benzer bir sembol kullanmışlardır. Hintler tarafından artık yayılmaya başlamıştır. MS 1400 yılında artık Avrupa ülkelerinde kabul görmüş ve kullanmışlardır. Daha sonra ünlü bilim adamı Harezmi tarafından sıfır (0) sayısı yeniden tanımlanmıştır. Orta çağ da ise Endülüs devletinden Avrupa’ya  geçtiği rivayet edilmektedir. Kısacası sıfır (0) sayısı ilk MÖ Antik mısırlılar tarafından kullanılmıştır. Tabi ki bu konu hakkında  net bir bilgi yoktur. Ama sıfır (0) rakam olarak tanımlanan matematiksel bir terim  kabul edilmiştir. Sıfır (0) matematikte rakam ve doğal sayılara göre oldukça farklı bir konumu bulunmaktadır. Sıfırın pek çok farklı sayı kümesi içinde yer alabilmesi mümkündür. Aynı anda farklı matematiksel terimleri karşılamayı başaran sıfır rakamının öne çıkan özelliklerine bakıldığında şu sayı kümeleri içinde yer aldığı görülebilmektedir:

  • Tam sayılar,
  • Doğal sayılar,
  • Rakamlar,
  • Sayma sayıları,
  • Rasyonel sayılar,
  • Reel sayılar

Özetleyecek olursak; Sıfır(0) bir doğal sayıdır. Negatif olmayan tam sayılar doğal sayılar olarak kabul edildiği için sıfır da bu kümenin bir elemanıdır. Nötr değere sahiptir. Ayrıca doğal sayılar, pozitif değere sahip tam sayılar kümesinden oluşmaktadır. Oysaki sıfır rakamı pozitif veya negatif değildir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir